Privatlivspolitik

Dataansvarlig

Vi
er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi behandler om
vores kunder og samarbejdspartnere. Du finder vores kontaktoplysninger
nedenfor.

FysioPro
Roskilde

Jernbanegade
1 A, 1. sal tårnet th.

CVR-nr.:
30542436

Det
er ikke et krav, at vores virksomhed har en ekstern
DPO
, men hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine
personoplysninger, så kan du kontakte os via fysio-pro@hotmail.com

Behandlingsaktiviteter

Som
dataansvarlig jf. GDPR, så har vi følgende behandlingsaktiviteter.

Besøg på hjemmeside

Når
du besøger vores hjemmeside, så anvender vi cookies for at hjemmesiden kan
fungere, hvilket du kan læse mere om i vores cookiepolitik.

Kommunikation med potentielle kunder

Når
du har spørgsmål til vores side, eller ønsker at høre mere om vores services,
så kan du kontakte os via:

  • Fysio-pro@hotmail.com
  • Telefon: 53638636

Herigennem
vil vi behandle dine personoplysninger,
så vi kan indgå i en dialog med dig fx svare på spørgsmål om vores ydelser. Vi
behandler kun den information, som du giver os i forbindelse med vores
kommunikation.

Vi
vil typisk behandle følgende almindelige oplysninger: navn, email,
telefonnummer.

Vores
hjemmel til at behandle disse personoplysninger er
databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra f.

Vi
sletter vores kommunikation med dig når det står klart om du ønsker vores
ydelser eller ej.

Skulle
der i et særligt tilfælde opstå et behov for at opbevare dine personoplysninger
i længere tid, så vil dette kunne være tilfældet.

Kunder

Vi
har behov for at kommunikere med vores kunder, så vi sikrer os, at ydelsen
leveres korrekt. Herigennem kan vi behandle oplysninger om navn, adresse,
ydelser, særlige aftaler, betalingsinformationer og lignende. 

Hjemlen
til at behandle disse personoplysninger er databeskyttelsesforordningens
artikel 6, stk. 1 litra b.

Når
ydelsen er leveret og eventuelle udestående er afsluttede, så vil vi
umiddelbart herefter slette personoplysningerne.

Nyhedsbrev

Vi
har et nyhedsbrev, som det er frivilligt at tilmelde sig – og du kan altid
framelde dig dette igen. 

Formålet
med nyhedsbrevet er at sende de tilmeldte mails med ny information fra
virksomheden, som kan omhandle nyt indhold på hjemmesiden, annoncering af vores
ydelser.

Vi
vil kun sende dig mails, hvis du har givet dit aktive samtykke til dette. Det
kræver i første omgang, at du angiver din mailadresse, som vi efterfølgende
sender en mail til, således at du kan bekræfte tilmeldingen. På denne måde, så
sikrer vi, at du rent faktisk selv har tilmeldt dig nyhedsbrevet dvs. afgivet
aktivt samtykke. 

Vores
hjemmel til at behandle dine personoplysninger (dvs. mailadressen) i
forbindelse med nyhedsbrevet vil være databeskyttelsesforordningens artikel 6,
stk. 1 litra a.

Vi
vil behandle dine personoplysninger, så længe at du stadig er tilmeldt nyhedsbrevet.
Ved afmeldelse af nyhedsbrevet, så stopper vi også med at sende dette til dig.
Har vi ikke sendt dig et nyhedsbrev i 1 år, så bortfalder dit samtykke som
følge af vores passivitet.

Ved
framelding af nyhedsbrevet, så gemmer vi dit nu tidligere samtykke i 2 år
efter, at det senest er anvendt pga. forældelseskrav jf. Forbrugerombudsmandens
spamvejledning afsnit 11.3. 

Bogføring

Vi
skal gemme alle regnskabsbilag jf. bogføringsloven. Det betyder, at vi gemmer
fakturaer og lignende bilag til brug for regnskabsføring. Heraf kan der fremgå
almindelige personoplysninger som navn, adresse, ydelsesbeskrivelse.

Vores
hjemmel til at behandle personoplysninger til bogføringen er
databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk.1 litra.

Vi
opbevarer disse oplysninger i minimum 5 år efter at indeværende regnskabsår er
afsluttet. 

Jobansøgninger

Vi
tager glædeligt imod jobansøgninger med henblik på at vurdere om de matcher et
ansættelsesbehov i vores virksomhed. 

Hvis
du sender din jobansøgning til os, så er vores hjemmel til at behandle dine
personoplysninger databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra
f. 

Hvis
du har sendt en uopfordret ansøgning, så vil HR med det samme vurdere om din
ansøgning er relevant, og herefter slette dine oplysninger igen, hvis der ikke
er et match. 

Hvis
du har sendt en ansøgning til et opslået job, så vil vi bortskaffe din
ansøgning i det tilfælde, at du ikke ansættes, og umiddelbart efter at den
rette kandidat er fundet til jobbet.

Hvis
du indgår i et rekrutteringsforløb og/eller ansættes til jobbet, så vil vi give
dig særskilt information om hvordan, at vi behandler dine personoplysninger i
denne forbindelse. 

Databehandlere


kan klare alt selv, og det samme gælder os. Vi har derfor samarbejdspartnere,
samt benytter os af leverandører, hvoraf nogle kan være databehandlere.

Eksterne
leverandører kan eksempelvis levere systemer til at organisere vores arbejde,
services, rådgivning, IT-hosting eller markedsføring.

  • CompuGroup Medical

Det
er vores ansvar at sikre, at dine personoplysninger behandles ordentligt.
Derfor stiller vi høje krav til vores samarbejdspartnere, og vores partnere
skal garantere, at dine personoplysninger er beskyttet.

Vi
indgår derfor aftaler herom med virksomheder (databehandlere), der håndterer
personoplysninger på vores vegne for at højne sikkerheden af dine
personoplysninger.

Videregivelse af personoplysninger 

Vi
videregiver ikke dine personoplysninger til tredjemand.

Profilering og automatiserede afgørelser

Vi
foretager ikke profilering eller automatiserede afgørelser.

Tredjelandeoverførsler

Vi
benytter som udgangspunkt databehandlere i EU/EØS, eller som opbevarer data i
EU/EØS. 

I
nogle tilfælde er dette ikke muligt, og her kan der benyttes databehandlere
udenfor EU/EØS, hvis disse kan give dine personoplysninger en passende
beskyttelse.

Behandlingssikkerhed

Vi
holder behandlingen af personoplysninger sikker ved at have indført passende tekniske
og organisatoriske foranstaltninger. 

Vi
har lavet risikovurderinger af vores behandling af personoplysninger, og har
herefter indført passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at
øge behandlingssikkerheden.

En
af vores vigtigste foranstaltninger er at holde vores medarbejdere opdaterede
om GDPR via løbende awareness træning, GDPR kursus, samt ved at gennemgå vores
GDPR-procedurer med medarbejderne. 

De registreredes rettigheder

Du
har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores
behandling af oplysninger om dig.

Hvis
du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os, så vi kan hjælpe dig
med dette.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du
har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en
række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du
har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I
særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden
tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du
har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger
begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun
behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med
henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller
for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du
har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige
behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod
behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du
har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et
struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført
disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du
kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de
registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Tilbagetrækning af samtykke

Når
vores behandling af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, så har
du ret til at trække dit samtykke tilbage. 

Klage til Datatilsynet

Du
har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den
måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets
kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Vi
vil generelt opfordre dig til at læse mere om GDPR, så du er opdateret på
reglerne.