I min behandling med osteopatisk fysioterapi ser jeg kroppen som en helhed ud fra et grundigt kendskab til anatomi. Osteopatisk fysioterapi anskuer kroppen som en enhed, hvor alle strukturer påvirker hinanden, og alle led skal kunne bevæge sig optimalt, for at kroppen kan fungere optimalt. Hvis der er låsninger, restriktioner eller spændinger nogle steder i kroppen, vil det påvirke blodcirkulationen, lymfesystemet, immunforsvaret, nervesystemet, muskel-skeletsystemet, organsystemet, hjerne/rygmarvsvæsken og vejrtrækningen. Én af min stærkeste redskaber til at behandle ovenstående problematikker er at bruge manuel terapi. Dvs. jeg bruger mine hænder til at mobilisere låsninger og spændte muskler.  Derfor kaldes osteopatisk fysioterapi også manuel behandling. Grundtanken er at betragte kroppen som en helhed, og dermed skal årsagen til et problem anskues bredt for derved at skabe holdbare løsninger.Jeg har som en af de første i Danmark læst osteopati (2000-2005 år). Uddannelsen er en 5 årig uddannelse, som efter hvert år afsluttes med en eksamen. Jeg har gennemført og bestået alle 5 år, men mangler den afsluttende skriftlige opgave. Derfor kan jeg desværre ikke modtage patienter som får betalt osteopati via forsikringsselskaber. Jeg kan selvfølgelig behandle alle andre patienter som får betalt deres behandlinger via forsikringsselskaberne, eller betaler selv.

Med venlig hilsen Finn Trojahn.